Dizel motorlarda, silindir içerisine yakıt püskürten parçaya enjektör denir. Tüm enjektörler temelde aynı prensipte çalışsa bile, elektronik sistemlerin eklenmesi ile beraber, mekanik (hidrolik) enjektörlerden farklılaşmalar meydana gelmiştir.

Çalışma Prensibi

Çok yüksek yakıt basınçlarına dayanıklı olan enjektörler, yakıtı yüksek basınçla atomize ederek silindir içerisine püskürtür. Enjektörlerin yakıtı püskürttükleri kısma enjektör memesi denilir. Enjektör memeleri, yakıtı hassas bir oranda püskürtme ve en uygun yanmanın meydana gelebilmesi için yanma odasında dağıtma amacı ile kullanılır. Enjektör memesi aynı zamanda güvenilirlik ve sızdırmazlık için yakıt sistemini yanma odacığından ayırmaktadır.

Dizel motorlar için enjektörler çalışırken 2 farklı şekilde püskürtme sistemi ile çalışır. Bunlardan birincisi; belirli miktarda bulunan yakıtı yüksek basınç altında hava ile silindirlere aktaran “Hava Püskürtmeli” sistem, ikincisi; yakıtın yüksek basınç altında yanma odacıklarına püskürtme yolu ile aktarıldığı “Mekanik Püskürtmeli” sistemdir.

Araçlar için en verimli güçte, iyi bir yakıtın dönüşümü ve yanması için püskürtmenin çevrimin belirli bir noktasında başlaması gerekir. Çevrimde eğer yakıt çok erken püskürtüldüğünde yanma odacığındaki hava sıcaklığının yeterli olmaması ve tutuşma işleminin gecikeceğini söyleyebiliriz. Bu esnada püskürtülen yakıt patlama şeklinde oluşabilir, motorun gürültülü bir şekilde çalışabilir. Gürültülü çalışan motorlarda bir miktar yakıt seviyesinde ve enerjisinde azalma meydana geleceğinden bir takım yağlanmadan kaynaklı olumsuzluklara sebebiyet verebilir.

Özellikle dizel motorlarda iyi bir yanma oluşabilmesi için, çok iyi ve küçük partiküller eşliğinde çalışması yakıtın verimli kullanılması adına önemlidir.

Günümüzde dizel motor arızalarının tesbiti genellikle yetkili servisler tarafından yapılmakta olup, yakıt sistemindeki en ufak arızalarında dahi yakıt sistemini yenilemeyi önermektedir. Bununla beraber müşterilerimize de yüklü bir maliyet getirmektedir. Bunun yerine özel servislerde sistemi tamir etmeye olan eğilimi arttırmaktadır.

Özel, yakıt sistemini teste tabi tutarak arızanın tesbiti ve tamiri için müşterilerimize yardımcı olmaktadır. Tamir yöntemi, müşterilerin hem ihtiyacını karşılamakta hem de ekonomik fiyatlarla arızalarının tesbiti ve giderimi noktasında önemli ölçüde katkı sağlar.

Aracınızda Enjektör Arızası Hangi Problemlere Yol Açar?

Araç içerisinde yakıtsal kaynaklı kötü koku oluşumu meydana gelir.

Motor arızası yaratabilir.

Motorunuzda çekiş performansında azalma meydana gelir.

Yakıt tüketimi artar.

Egzozdan kaynaklı çeşitli işlev kayıpları veya yapısında bozulmalar meydana gelir.

Aracın siyah duman atmasına neden olur. (Yakıt karışımının bozulması)

Enjektör Sistemi Nasıl Çalışır?

Motor, araçlarda mevcut olan LPG ve Benzin karışımlı araçlarda enerji formunu mekanik enerjiye çevirerek aracın çalışmasını sağlayan temel parçadır. Enjektörler ise motorun ihtiyaç duyduğu enerjiyi aktarma görevi vardır.

Enjeksiyon sistemi, motor ile yakıt arasındaki iletim ve dönüşümleri içeren sistemdir. Mevcut koşullarca aracın durumuna bağlı olarak hava-yakıt karışımını düzenleme ve kontrol etme görevleri ile motorun verimli çalışmasını sağlamaktadır.

Aracınız için en iyi performansı alabilmeniz ve olası motor arızalarının önüne geçebilmeniz için, enjektör sisteminin doğru çalışmasına ve bağlı olan takılı parçaların işlevinin düzgün olmasına dikkat edilmesi gerekir. Aksi takdirde aracınızda motorun performansı düşebilir, enjeksiyon sisteminin tamamen çalışmamasına neden olabilir.

Bu tür problemlerde almanız gereken önlemler şu şekilde:

Aracın Periyodik Bakımlarını aksatmamak, zamanı geldiğinde geciktirmeden yaptırmak

Yakıt filtresinin bakımını yaptırmak (Temizleme ve Gerektiğinde Değiştirme)

Kaliteli yakıt kullanmak

Bu işlemleri dikkate aldığınızda, aracınızın performansal ve verimsel kullanımı artacaktır.

Avantajları

Temiz ve Güçlü motorlarda yüksek verim ve üst performans sağlar.

Yakıt tüketimini düşürür, emisyonu azaltır.

Motor gücünün etkin kullanımını sağlar.

Kompakt tasarımı ile sürüşte yüksek verimlilik sağlar.

Motor içi gürültüsünü azaltır.